Untitled Document
 
        Năm 2020
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
          Điều lệ Công ty CP Hóa chất
          Thông tin cổ đông 2013
          Thông tin cổ đông 2012
          Thông tin cổ đông 2011
          Thông tin cổ đông 2010
          Lịch sử & Phát triển
          Văn bản
          Thông tin cổ đông
          Dự án
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
  Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 Phiên họp thứ 12  ( 28/03/2011 )
   
Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 Phiên họp thứ 12
[ Về đầu trang ]  [ Trở về ]     

Các tin đã đưa:
 • Nghị quyết HĐQT phiên thứ 14 (Tháng 8/2011) ( 10/08/2011 )
 • Qui chế làm việc của HĐQT, BTGĐ và bộ máy điều hành 2011 ( 10/08/2011 )
 • Qui chế tổ chức bộ máy DN và tổ chức cán bộ năm 2011 ( 10/08/2011 )
 • Qui chế chuyển nhượng cổ phần năm 2011 ( 10/08/2011 )
 • Thay đổi số đăng ký kinh doanh và mẫu dấu của Cty CP Hóa chất ( 08/06/2011 )
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 Phiên họp thứ 12 ( 28/03/2011 )
 • Thông báo gặp mặt các cán bộ hưu trí của Công ty ( 02/12/2010 )
 • Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010 ( 30/04/2010 )
 • Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHCĐ thường niên lần thứ II - nhiệm kỳ 2008-2013  ( 22/03/2010 )
 • Báo cáo tài chính Công ty CP Hóa chất năm 2009 (đã được kiểm toán) ( 19/03/2010 )
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 - Công ty CP Hóa chất ( 19/03/2010 )
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 - Phiên họp thứ VIII   
 • Thông báo nội dung cuộc họp HĐQT ngày 09/3/2010   
 • Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty cổ phần Hóa chất năm 2009 ( 12/05/2009 )
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 ( 14/04/2009 )
 • Nghị quyết về xây dựng nhà cao tầng tại Giáp Nhị  ( 19/12/2008 )
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 Phiên họp thứ tư ( 04/12/2008 )
 • Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2008 ( 27/11/2008 )
 • Nghị quyết của HĐQT phiên họp thứ hai năm 2008 ( 03/09/2008 )
 • Nghị quyết của HĐQT phiên họp thứ nhất năm 2008 ( 03/09/2008 )
 •  
    Nghị quyết về việc không tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

    Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC