Untitled Document
 
        Năm 2020
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
  Chương trình ĐHCĐ
   
Chương trình ĐHCĐ
[ Về đầu trang ]  [ Trở về ]     

Các tin đã đưa:
 • Thông báo trả cổ tức năm 2018   
 • Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019   
 • Báo cáo ban kiểm soát   
 • Báo cáo của HĐQT   
 • Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ   
 • Dự thảo nghị quyết   
 • Chương trình ĐHCĐ   
 • Phiếu biểu quyết   
 • Giấy ủy quyền   
 • Giấy đăng ký dự ĐHCĐ   
 • Thông báo mời dự đại hội cổ đông   
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông   
 • Báo cáo thường niên năm 2018   
 • Báo cáo tài chính năm 2018   
 • Báo cáo quản trị năm 2018   
 •  
    Nghị quyết về việc không tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

    Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC