Untitled Document
 
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2014
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
          Điều lệ Công ty CP Hóa chất
          Thông tin cổ đông 2013
          Thông tin cổ đông 2012
          Thông tin cổ đông 2011
          Thông tin cổ đông 2010
          Lịch sử & Phát triển
          Văn bản
          Thông tin cổ đông
          Dự án
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
 Tin tức và sự kiện
 Nghị Quyết của HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2018 Phiên họp thứ nhất  ( 04/05/2013 )
  

Chi tiết..    
 Biên Bản ĐHCĐ 2013  ( 03/05/2013 )
  

Chi tiết..    
 Nghị Quyết ĐHCĐ 2013 (chính thức)  ( 03/05/2013 )
  

Chi tiết..    
 Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008-2013  ( 29/03/2013 )
  

Chi tiết..    
 Thông báo và mời dự ĐHCĐ năm 2013  ( 29/03/2013 )
  

Chi tiết..    
 Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng  ( 30/08/2012 )
  

Chi tiết..    
 Thông báo trả cổ tức năm 2011  ( 07/05/2012 )
  

Chi tiết..    
 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012  ( 02/05/2012 )
  

Chi tiết..    
 
 • Thông báo đính chính mệnh giá cổ phần ( 13/04/2012 )
 •  
 • Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2012 ( 12/04/2012 )
 •  
 • Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2012 ( 12/04/2012 )
 •  
 • Thông báo chốt DS cổ đông chuẩn bị ĐHCĐ 2012 ( 22/03/2012 )
 •  
 • Nghị quyết HĐQT phiên thứ 14 (Tháng 8/2011) ( 10/08/2011 )
 •  
 • Qui chế làm việc của HĐQT, BTGĐ và bộ máy điều hành 2011 ( 10/08/2011 )
 •  
 • Qui chế tổ chức bộ máy DN và tổ chức cán bộ năm 2011 ( 10/08/2011 )
 • Trang :    1   2   3   4   5
   
    Thông báo hủy công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

    Chương trình ĐHCĐ

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC