Untitled Document
 
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2014
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
 Tư vấn

Công ty Cổ phần Hóa chất
Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
Điện thoại:(84-4)8271944    Fax: (84-4)
Email:info@chemco.com.vn

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gửi tới:
  Họ tên:
  Địa chỉ:
  Email:
  Nội dung:
    

 
  Thông báo hủy công ty đại chúng

  Thông báo trả cổ tức năm 2018

  Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

  Báo cáo ban kiểm soát

  Báo cáo của HĐQT

  Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

  Dự thảo nghị quyết

  Chương trình ĐHCĐ

    Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
Email: chemco@hn.vnn.vn

 

Thiết kế bởi ADC