Untitled Document
 
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2014
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
 Đại hội cổ đông năm 2017
 Báo cáo thường niên năm 2016    
  

Chi tiết..    
 Báo cáo quản trị năm 2016    
  

Chi tiết..    
 Thông báo trả cổ tức 2016    
  

Chi tiết..    
 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017    
  

Chi tiết..    
 Dự thảo NQ Phiếu BQ Mẫu Đăng ký mẫu UQ    
  

Chi tiết..    
 Các vấn đề biểu quyết tại ĐH    
  

Chi tiết..    
 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán    
  

Chi tiết..    
 Báo cáo BKS trình ĐHCĐ    
  

Chi tiết..    
 
 • Báo cáo HĐQT trình ĐHCĐ
 •  
 • Chương trình ĐHCĐ
 •  
 • Mời họp ĐHCĐ
 •  
 • Thông báo chốt DS cổ đông
 • Trang :    1
   
    Thông báo hủy công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

    Chương trình ĐHCĐ

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC