Untitled Document
 
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2014
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
 Quan hệ cổ đông
 Nghị quyết thông qua HĐ giao dịch có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Cty  ( 16/12/2014 )
  

Chi tiết..    
 Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản  ( 16/12/2014 )
  

Chi tiết..    
 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014  ( 22/10/2014 )
  

Chi tiết..    
 Quyết định về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hoá chất   ( 25/08/2014 )
  

Chi tiết..    
 Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2014  ( 28/04/2014 )
  

Chi tiết..    
 Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán  ( 30/06/2014 )
  

Chi tiết..    
 Thông báo hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2014  ( 30/06/2014 )
  

Chi tiết..    
 Các vấn đề biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2014  ( 27/03/2014 )
  

Chi tiết..    
 
 • Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 ( 27/03/2014 )
 •  
 • Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 ( 27/03/2014 )
 •  
 • Thông báo và mời dự ĐHCĐ năm 2014 ( 27/03/2014 )
 •  
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2014 Phiên họp thứ sáu ( 30/06/2014 )
 •  
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2014 Phiên họp thứ năm ( 26/03/2014 )
 •  
 • Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2014 Phiên họp thứ tư ( 23/06/2014 )
 •  
 • Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 ( 29/03/2013 )
 • Trang :    1   2
   
    Thông báo hủy công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

    Chương trình ĐHCĐ

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC