Untitled Document
 
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2014
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
 Đại hội cổ đông năm 2015
 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015  ( 04/5/2015 )
  

Chi tiết..    
 Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ năm 2015  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 Giải trình sửa đổi điều lệ năm 2015  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2015  ( 15/4/2014 )
  

Chi tiết..    
 Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2015  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2015  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 Giấy đăng ký dự ĐHCĐ 2015  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 Phiếu biểu quyết khi không dự ĐHCĐ  ( 15/4/2015 )
  

Chi tiết..    
 
 • Các vấn đề biểu quyết tại ĐHCĐ 2015 ( 15/4/2015 )
 •  
 • Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ 2015 ( 15/4/2015 )
 •  
 • Báo cáo tài chính 2014 trình ĐHCĐ ( 15/4/2015 )
 •  
 • Chương trình ĐHCĐ 2015 ( 15/4/2015 )
 •  
 • Giấy mời dự họp ĐHCĐ 2015 ( 15/4/2015 )
 •  
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2015 ( 25/3/2015 )
 • Trang :    1
   
    Thông báo hủy công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

    Chương trình ĐHCĐ

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC