Untitled Document
 
        Năm 2020
        Năm 2019
        Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
        Năm 2018
        Giới thiệu chung
        Đại hội cổ đông năm 2019
        Đại hội cổ đông năm 2018
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Đầu tư
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tuyển dụng
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
  Thông báo trả cổ tức 2016
   
Thông báo trả cổ tức 2016
[ Về đầu trang ]  [ Trở về ]     

Các tin đã đưa:
 • Báo cáo thường niên năm 2016   
 • Báo cáo quản trị năm 2016   
 • Thông báo trả cổ tức 2016   
 • Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017   
 • Dự thảo NQ Phiếu BQ Mẫu Đăng ký mẫu UQ   
 • Các vấn đề biểu quyết tại ĐH   
 • Báo cáo Tài chính đã kiểm toán   
 • Báo cáo BKS trình ĐHCĐ   
 • Báo cáo HĐQT trình ĐHCĐ   
 • Chương trình ĐHCĐ   
 • Mời họp ĐHCĐ   
 • Thông báo chốt DS cổ đông   
 •  
    Nghị quyết về việc không tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

    Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

    Thông báo trả cổ tức năm 2018

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

    Báo cáo ban kiểm soát

    Báo cáo của HĐQT

    Các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ

    Dự thảo nghị quyết

      Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
  Email: chemco@hn.vnn.vn

   

  Thiết kế bởi ADC